Mafia War Wiki
Империя I
Empire II
Криминални престъпления
Фамилии

Фамилни войни

Търси

Търсенето на участници във войната се базира на общата мафийна сила на фамилиите. Търсенето на противник понякога отнеме време, тъй като може да воюваш само срещу фамилии, които в този момент също искат да започнат фамилна война. Системата винаги се стреми да избере противникова фамилия равностойна на твоята.

Понякога противниковата фамилия ще се окаже трудна за побеждаване, така че от теб зависи дали ще се откажеш от войната. По този начин няма да загубиш много ресурси, ако смяташ, че нямаш шансове за победа. Не се стряскай от голямата разлика в мафийната ви сила - виж раздел "Война" за повече информация.

Етапи

Фамилната война преминава през 3 етапи (в продължение на 24 часа):

  • Лидерско решение: лидерът на фамилията определя каква стратегия да използва във войната. Това е от огромно значение за крайния резултат. Разбира се, до голяма степен зависи и от стратегията на противниковата фамилия
  • Етап на включване: общата сила на всички играчи, които са се включили, ще бъде отчетена за крайния резултат на войната.
  • Даряване на боеприпаси: всички участници могат да дарят толкова боеприпаси, колкото пожелаят
  • Даряване на екипировка: всички участници могат да дарят толкова екипировка, колкото пожелаят

Война

6-часовата война се състои от 3 етапа по 2 часа. Всеки етап се отличава със следните характеристики:

  • Основна стратегия: лидерът на фамилията избира какъв % от дарените боеприпаси и екипировка ще бъдат използвани във всеки етап
  • Обща сила на всички участващи играчи
  • Дарени боеприпаси
  • Дарена екипировка
  • Тласък на войната

Ефектът от даването на тласък на войната не се забелязва мигновено, но това ще помогне на фамилията по време на дадения етап от войната. Затова е по-добре да дадеш тласък отрано във всеки етап, за да бъде ефектът максимален.

Дори мафийната сила на противниковата фамилия да е 3 или 4 пъти повече от тази на твоята фамилия, все пак е възможно да спечелите войната. Най-важни са мотивацията, даренията и участниците!

Плячка + земи

Общата парична награда се базира на даренията от страна на двете фамилии. Паричното възнаграждение за всеки играч зависи от дарението, което е направил във войната. Разбира се, ако загубите войната, възнаграждението за фамилията-победител ще е по-голямо.Освен пари, може също да печелиш Проучвателни точки и златни гранати. Броят на Проучвателните точки ще зависи от това какви резулати има твоята фамилия от последните войни, в които е участвала - колкото повече загубени войни, толкова по-малка ще е наградата. Внимание: за да получиш възнаграждение, трябва да си минал през всичките 3 етапа на войната!

Ако има огромна разлика в направените дарения/сила на двете фамилии, съответно ще спечелите/загубите повече земи.

Game language: