Mafia War Wiki
Империя I
Empire II
Криминални престъпления
Фамилии

Правила

1. Това е игра!

Всичко, което правите в нея не е реално! Играта е за забавление и не представлява подстрекателство към насилие, нито пък оправдава насилието! Можете да правите виртуални престъпления в играта, но НИКОГА в реалния свят! Създателите на играта не поемат никаква отговорност за последствия от използване на играта.

2. Честна и спортсменска игра

Играчи, които се опитват да манипулират правилата и използват пропуски в тях може да бъдат баннати от играта. Използването на вулгарен речник в публичните чатове и пространство на играта, манипулирането на бъгове както и всякакви други действия ще доведат до незабавното банване на играча от Mafia-War.

3. Отговорност на разработчиците

Mafia-War е безплатна игра, така че не може да се търси отговорност от екипа за получената услуга. Ако поради срив на системата и/или друг хардуерен и/или софтуерен проблем даден играч бъде поставен в неизгодно положение спрямо другите, Mafia-War не може да бъде обвинявана или държана отговорна за случилото се. Mafia-War не може да покрива загуби на играчи в случай на недобра протекция на играча на своите лични данни като пароли, мейли и т.н. Отговорността на играта включва блокирането на крадците, но не и възстановяване на загубите на обрания акаунт.

4. Права на потребителя

Потребителя има право да потърси съдействие от екипа на играта по определен въпрос като използва опцията за контакти. Потребителя има право да изявява собственото си мнение и предложения в играта, дискорд сървъра и facebook страницата, стига то да не е в разрез с установените правила.

5. Забранени действия

Забранено е използването на ботове, продажба на ботове или други начини за постоянно стоене онлайн. Същото се отнася и за програми, които по някакъв начин автоматизират действията на играча извън тези дадени от Mafia-War. Рекламата на сайтове несвързани с Mafia-War са забранени в публични чатове както и в пространството в играта. Нарушителите ще бъдат баннати.

6. Лична отговорност на потребителя

Потребителя носи изцяло лична отговорност, за извършените действия в играта и принадлежащите към нея страници (дискорд, фейсбук страница и др.). Потребителя се ангажира лично да следи за извършени промени в играта и условията, като за целта може да използва самата игра, дискорд и фейсбук страницата на играта. При регистрация на акаунт, потребителя е длъжен да предостави реално съществуващ личен имейл, до който има достъп. В противен случай, потребителя няма право да изисква съдействие от екипа при настъпила неблагоприятна за него ситуация. Потребителя е длъжен да сигнализира забелязани от него нередности и проблеми по играта, дискорд или фейсбук страницата на играта. Потребителя е длъжен да не накърнява доброто име на играта, потребителите и администраторския екип. Потребителя няма право да използва името или други компоненти на играта, за да извлича собствена изгода и/или да подвежда и/или заблуждава други хора.

7. Външни линкове

Всички външни линкове включващи без да се изчерпват смисъла на думата линкове към радиа, реклами, линкове към други игри и т.н. са само референции към съответните сайтове, като Mafia-War не носи отговорност за тяхното съдържание, нито може да се счита за разпространител на това съдържание. Ако в играта има препратка към съдържание, което неговият собственик не желае да бъде показвано в играта, упълномощено лице предсатвящо тази страна, може да се свърже с администрацията на играта за да бъде премахнат съответния линк от играта.

8. Правила за комуникация

Правилата за комуникация са предназначени за всички потребители, регистрирали акаунт в играта Mafia-War. Правилата са валидни за всеки вид комуникация, била тя под формата на текст или изображение, в рамките на играта.

8.1 Забранени са нецензурни имена и такива със сексуален подтекст..
8.2 Обидните изображения или текстове, независимо към кого са отправени, са забранени.
8.3 Опитите за измама, подвеждане и/или злоупотреба с доверието на друг потребител са строго наказуеми.
8.4 Забранени са опитите за извличане на материална изгода от ресурсите в играта.

При нарушаване на правилата за комуникация в играта, играчът следва да изтърпи бан!

* Правилата за комуникация са част от условията на играта и не изключват правилата, а само ги допълват! *

9. Промени на играта

Mafia-War си запазва правото да променя играта, без да предупреждава за това предварително.

10. Приети правила за игра

Тези условия се считат за приети от играчите от датата на тяхното написване или промяна, като играчите са длъжни да са ги прочели и да се информират сами за тяхната промяна. Непрочитането на тези условия за игра не извинява никой за нарушаването им. Прочитането на правилата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за всеки играч и в случай, че играчът не го е направил може да бъде изтрит от играта.


Ако не сте съгласни с тези правила излезте от играта и затворете прозореца!

Game language: